Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

СЪОБЩЕНИЕ до домоуправителите на сгради в Район Вл. Варненчик

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми управители на сгради в режим на етажна собственост, находящи се на територията на Район „Владислав Варненчик“, гр. Варна,

Във връзка с обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение и епидемичната обстановка, възникнала вследствие разпространението на Коронавирус 2019-nCov (COVID-19) на територията на страната, на основание т.2 от Заповед №1065/16.03.2020г. на Кмета на Община Варна,       ВИ ПРИКАНВАМ да предприемете действия за осигуряване на ежедневна дезинфекция на повърхностите, които са в контакт с открити части на тялото на живущите в сградите и на зоните за общо ползване (общи части), в това число – входни врати и брави, асансьори и вратите им, етажни площадки, стълбища и стълбищни парапети.

 

С уважение,

 

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Вл. Варненчик“

!