Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ “ГЛ. ЕКСПЕРТ “СЧЕТОВОДСТВО И КАСА”

Информация за дата. час и място на провеждане на конкурса

Система за оценяване на кандидатите и определяне на резултатите

!