Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ  “БЮДЖЕТ И СОЦИАЛНО- ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ”

  1. 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
  2. 2105 Установяване на жилищни нужди – картокетиране и издаване на удостоверение
  3. Производство за настаняване в общински жилищен имот
  4. Уведомление по чл.46б от ЗУЕС
  5. 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
  6. 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
!