Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ  “БЮДЖЕТ И СОЦИАЛНО- ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ”

  1. 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
  2. 2105 Установяване на жилищни нужди – картокетиране и издаване на удостоверение
  3. Производство за настаняване в общински жилищен имот
  4. Уведомление по чл.46б от ЗУЕС
  5. 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)
  6. 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
  7. Заявление за включване в списък за закупуване на дърва за огрев
  8. Заявление за ползване на услуга обществена трапезария
!