Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ ”УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

Район „Владислав Варненчик“ извършва към  Службата по геодезия, картография и кадастър следните услуги:

  1. 360 издаване на скици на поземлен имот в урбанизирана територия;
  2. 1683 издаване на скици на поземлен имот в неурбанизирана територия;
  3. 2690 издаване на скица на сграда;
  4. 1449 издаване на схема на самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура;
  5. 760 извършване на изменение в кадастрален регистър на недвижимите имоти.
  6. 589 издаване на удостоверение за характеристики на поземлен имот.

Забележка: услугите се заявяват в 403-та и 405-та стая (4-ти етаж).

Телефон за връзка: 052 820 853, 052 820 855

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

 

!