Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

2016 Издаване на удостоверение за наследници

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

 • 2016 Издаване на удостоверение за наследници

Удостоверението за наследници Ви е необходимо във връзка с наследствените права, които придобивате след смъртта на Ваш близък и ще Ви послужи при:

 • наследяване или прехвърляне на наследствен имот;
 • пенсии;
 • делба на имоти;
 • издаване на нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка, или тъй наречения констативен нотариален акт;
 • подаване на данъчна декларация за данък върху наследството, която трябва да подадете в 6 – месечен срок от отваряне на наследството.

В удостоверението за наследници се вписват  всички живи и починали наследници на починалия, определени съгласно закона.

Удостоверението могат да ползват всички наследници.

Услугата се заявява към общината по местоживеене на последния постоянен адрес на починалото лице. 

На основание на:

 • Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 5, т. 2
 • Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 1
 • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 9; чл. 10; чл. 11; чл. 12

Необходими документи:

 1. Заявление по образец

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.”Вл.Варненчик” бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 13

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Удължено работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време без прекъсване за обедна почивка, отнася се за служителите от ЦАО. За всички останали служители важи работното време на администрацията. В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.

Срок за предоставяне:

 • 7 дни 3 дни 1 ден

За обикновена услуга 3 лв.

За бърза услуга 5 лв.

За експресна услуга 10 лв.

!