Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

  • 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

На основание на:

  • Закон за устройство на територията – чл. 181, ал. 2
  • Закон за местните данъци и такси – чл. 4, ал. 3

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. Документ за собственост (по служебен път при вписан Нотариалния акт в Агенция по вписванията след 2000 г.)
  3. Одобрени строителни книжа (проекти, стр. р-ия и др.) – (по служебен път);
  4. Акт обр. 14 за приемане на конструкцията
  5. Удостоверение за актуално състояние (само за фирми) – (по служебен път)

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.”Вл.Варненчик” бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052

Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

  • 10 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 100 лв.

 

 

!