Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

 • 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
Ще Ви бъде издадено удостоверение за вписване в регистъра на населението.

На основание на:

 • Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1
 • Закон за електронното управление – чл. 2; чл. 3; чл. 4; чл. 40
 • Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 3, ал. 3; чл. 19

Необходими документи:

 1. Заявление по образец
 2. В зависимост от качеството, в което действате, може да са Ви необходими допълнително някои от следните документи:
 • Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство.
 • Нотариално заверено изрично пълномощно.
 • Съдебно удостоверение.
 • Удостоверение от съда или досъдебен орган.
 • удостоверение от административен орган, водещ административното производство.
 • Иницииращ документ/акт

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.”Вл.Варненчик” бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 13

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Удължено работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време без прекъсване за обедна почивка, отнася се за служителите от ЦАО. За всички останали служители важи работното време на администрацията. В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.

Срок за предоставяне:

 • 7 дни 3 дни

За обикновена услуга 10 лв.

За бърза услуга 15 лв.

 

!