Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

  • 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Заверяването на преписи от документи и копия от планове, и документация към тях, включва копия от разрешение за строеж, протоколи, планове и документацията по тях и др.

На основание на:

  • Закона за местните данъци и такси – чл. 107, т. 6

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. Копие от документа (ако има такова)

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и  изрично нотариално заверено пълномощно.

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.”Вл.Варненчик” бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

  • 7 дни 5 дни 3 дни
За обикновена услуга 3 лв.
За бърза услуга 6 лв.
За експресна услуга 9 лв.
!