Протокол №03 2017 на жилищната комисия (Автозаписан)

Протокол №03 2017 на жилищната комисия (Автозаписан)