Заповед №ЗМФ-1472_29.11.2011 на Министъра на финансите