Обява за ИП от ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД във връзка с чл.4, ал.2 от НУРИОВОС