Обява за ИП от КУЛ ООД във връзка с чл.4, ал.2 от НУРИОВОС