Обява за ИП от ТЕМПО ТРАНС ЕООД във връзка с НУРИОВОС