Актуално

Маршрутни промени от 16.01.2022 г. НЕДЕЛЯ

Маршрутни промени от 16.01.2022 г. НЕДЕЛЯж

От 09:00 часа на 16.01.2022 г. – НЕДЕЛЯ, поради извършване СМР и затваряне за движение на ул. „Асен Разцветников“ в участъка от бул. „Трети март“ до ул. „Д-р Петър Дертлиев“ в Кайсиева градина, се въвеждат следните маршрутни промени:ЛИНИЯ 14 няма да обслужва спирки: „Вежен“ и „Общежитието“ След спирка „Детелина“ на бул. „Константин и Фружин“ посока „Почивка“, автобусите ще завиват по бул. „Цар Освободител“ и на кръстовището с „Асен Разцветников“ се включват по маршрута си. Временно са обособени и обозначени спирки „Кайсиева градина“ на ул. „Петър Дертлиев“Посока „Владиславово“ след временната спирка на „Петър Дертлиев“ ще завиват наляво посока „Цар Освободител“. На светофара – надясно и накръстовището с „Константин и Фружин“ отново надясно по булеварда.Промените са ДВУПОСОЧНИ! ЛИНИЯ 41 няма да обслужва спирки: „Общежитието“, „Кайсиева градина“, „Бл. 222“, „Бл. 221“, „Бл. 212“.След спирка „Вежен“ посока „ЖП Гара“, автобусите ще продължават по бул. „Трети март“, спират на спирка „Мургаш“ и на кръстовището с „Ян Хунияди“ се включват по маршрута си. Промените са ДВУПОСОЧНИ!ЛИНИЯ 118 А няма да обслужва спирки: „Вежен“ „Общежитието“, „Кайсиева градина“. Автобусите по линията ще обслужват спирки „Кап. Петко Войвода“ и „Детелина“ на бул. „Константин и Фружин“, ще преминават по бул. „Цар Освободител“  – двупосочно.Всички промени се въвеждат двупосочно до приключване на СМР.

http://www.gtvarna.com/ 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК в Район „Вл. Варненчик“

До всички членове на секционни избирателни комисии за проведените на 14-ти и 21-ви ноември 2021 г. избори за народни представители и президент на територията на Район „Владислав Варненчик“:

1. На 06.12.2021 г. от 11,00 ч. започва изплащане в брой на възнагражденията на членовете на комисии в сградата на Район „Владислав Варненчик“ – 1 етаж (каса);

2. Необходими документи – лична карта;

3. Възнагражденията се получават лично или чрез упълномощено за целта лице срещу представяне на нотариално заверено пълномощно;

4. Работно време на касата в останалите дни е от 09,00 ч. до 16,30 ч. с обедна почивка от 12,30 ч. до 13,00 ч.

5. На членовете на СИК, заявили получаване на възнагражденията по банков път и представили удостоверение за банкова сметка, сумите ще бъдат преведени на 06.12.2021 г.

Съобщение за кампания по събиране на опасни отпадъци

СЪОБЩЕНИЕ

      Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

Уведомяваме Ви, че Община Варна съвместно с организацията по оползотворяване на отработени масла „Ойл Рециклейшън“ ЕООД организират тридневна кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от отработени масла в периода 01.12.2021 г. – 03.12.2021 г. Мобилните събирателни пунктове ще бъдат разположени, както следва:

на 01.12.2021 г.

– от 10 до 12 ч. в район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“;

– от 14 до 16 ч. в район „Приморски“, кв. „Виница“ бивш пазар срещу магазин „Макао“.

на 02.12.2021 г.

– от 10 до 12 ч. в район „Аспарухово“, пазара на ул. „Моряшка“;

– от 14 до 16 ч. в район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“.

на 03.12.2021 г.

– от 10 до 12 ч. в Район „Владислав Варненчик“, паркинга до „Супермаркет 5“, срещу бл. 302;

– от 14 до 16 ч. в район „Младост“, паркинга до газстанцията на ул. „Вяра“ срещу бл.138.

      Всички желаещи могат да се възползват от организираната кампания и да предадат безвъзмездно опасния отпадък от отработени масла.

 

          Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци или друга форма на неконтролирано обезвреждане е абсолютно забранено!

Съобщение за предоставяне на резници от розите засадени в Района.

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

КМЕТ

 

СЪОБЩEНИЕ

 

Уважаеми съкварталци,

Информирам Ви, че от 29.11.2021 г. в сградата на Районната администрация може да получите резници от розите засадени по централните булеварди в Района, за да облагородите градинките пред Вашите входове.

 

С уважение,

 

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Вл. Варненчик”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9023 гр. Варна, ж.к.„Вл. Варненчик“ бл. 302, вх. 17; тел. +35952/ 57 57 36;

факс +35952/ 510 517, www.vladislavovo.bg

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ СИК НА 20.11.2021 г

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ СИК НА 20.11.2021 г.

Съобщение до Мария Синани

Съобщение до Мария Синани

ИЗБОРИ 14 НОЕМВРИ 2021

ГД „ГРАО“ – справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

ГД „ГРАО“ –  подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия адрес е различно от населеното място на постоянния адрес

Онлайн обучение за членове на СИК от „Сиела“ на 06 и 07.11.2021 г. от 10:00 ч.

Разяснителна кампания – ЦИК 

Симулатор за машинно гласуване 

ГРАФИК НА РАЙОН „ВЛ.ВАРНЕНЧИК“ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ СИК НА 13.11.2021 Г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)

Избирателни секции, подходящи за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването.

ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители в изборна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Приложение № 1 към Заповед № 3005/20.09.2021 г. на Кмета на Община Варна

Приложение № 1 към Заповед 3004/20.09.2021г. на Кмета на Община Варна

Приложение № 2 към Заповед 3004/20.09.2021г. на Кмета на Община Варна – класификатор на адресите по секции

ГРАФИК НА РАЙОН „ВЛ.ВАРНЕНЧИК“ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ СИК НА 13.11.2021 Г.

ГРАФИК НА РАЙОН „ВЛ.ВАРНЕНЧИК“ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ СИК НА 13.11.2021 Г.

Онлайн обучение за членове на СИК от „Сиела“ на 06 и 07.11.2021 г. от 10:00 ч.

Информиваме Ви, че на 06 и 07.11.2021 г. от 10:00 ч. е планирано онлайн обучение за членове на СИК от „Сиела“.

Линкове за достъп до онлайн обучението:

За 06.11:

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=9009f4c1-cf92ca2f-900ea88c-ac1f6b7a7d18-80e03eb1e08b8b41&q=1&e=2df82919-4960-42c2-ac0b-9e6bd5943e65&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MmJkZWY2MjEtNDg0OS00ZDgzLWE1YzAtYzVkZmRmNDA2MjM5%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252204fee888-ca6c-424a-9516-0baf6713c1f3%2522%257d

За 07.11:

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=358b4c04-6a1072ea-358c1049-ac1f6b7a7d18-6a8ad84f1b7c32af&q=1&e=2df82919-4960-42c2-ac0b-9e6bd5943e65&u=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ZDQzYTdkMTItMjJmNS00NmY1LWFmZTEtYzAzYmQxOTYzMWY4%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229b8953a0-e6e2-419a-b0f2-2919fab471e2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252204fee888-ca6c-424a-9516-0baf6713c1f3%2522%257d

 

Tестова машина за гласуване

Уважаеми съграждани,

От днес – 28.10.2021 г. в западнато крило на Район „Владислав Варненчик“ е разположена тестова машина за гласуване за изборите за Президент и вицепрезидент и за Народно събрание, които ще се проведат на 14.11.2021 г. Желаещите да се запознаят с работата на устройството и практически начина на гласуване може да го направят всеки делничен ден от 8:30 – 17:00, както и в съботите от 8:30 до 14:30 .