ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

http://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/