СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО СЪЗДАДЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Уважаеми съграждани,

При възникване на спешни случаи, поради създадената епидемична обстановка,

може да подадете сигнал на Николай Костадинов – Кмет на Район „Вл.Варненчик“,

тел. 0885 05 01 25

Отново моля, във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас да прояви отговорност, като спазва препоръките на Националния оперативен щаб и заповедите на Кмета на Община Варна, за да опазим живота и здравето на нашите близки, съседи и приятели .

Николай Костадинов

Кмет на Район „Вл.Варненчик“