СЪОБЩЕНИЕ във връзка с обявено първично огнище на псевдочума по птиците.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявено първично огнище на псевдочума по птиците – Нюкасълска треска в животновъден обект в гр. Варна и влошаване на епизоотичната ситуация по отношение на високопатогенна Инфлуенца (птичи грип) по птиците и с цел недопускане разпространението и ограничаване на заболяванията е необходимо стопаните, отглеждащи домашни птици, да спазват следните мерки:

  1. Отглеждането на домашните птици да е само в дворовете и да не се допуска излизането им от тях. Фуражите, с които се изхранват птиците, да се съхраняват на закрито.
  2. Не се разрешава разкриването на пазари, панаири, изложби и други събирания на домашни или други птици на цялата територия на Община Варна (в това число и на територията на район „Вл. Варненчик“).
  3. При всички случаи на отклонение в здравословното състояние или повишена смъртност при птиците, собствениците им незабавно да уведомят официалния ветеринарен лекар на Община Варна или кмета на района. Да не допускат контакт на хора и животни с умрелите птици.
  4. Собствениците на животновъдни обекти и стопаните, отглеждащи птици в „задните дворове“, да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и птици от фермите или стопанските им дворове.

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:

1.ОДБХ – гр. Варна: 052/600 871

2.РАЙОН „ВЛ. ВАРНЕНЧИК“: 052/575 720