СЪОБЩЕНИЕ за събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата.

СЪОБЩЕНИЕ

      Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с прилагане на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Община Варна организира двудневна кампания за събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата.

Мобилните събирателни пунктове ще бъдат разположени, както следва:

      на 05.03.2021 г.

  • от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: Район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“;
  • от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: Район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“

на 06.03.2021 г.

  • от 09:00 ч. до 14:00 ч. в Район „Одесос: сградата на Община Варна до бариерата в близост до бул. „Осми Приморски полк“

      Всички желаещи могат да се възползват от организираната кампания и да предадат безвъзмездно следните видове отпадъци:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други);
  • Лакове и бояджийски материали;
  • Домакински препарати/битова химия;
  • Мастила и замърсени опаковки;
  • Фармацефтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

      Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено.