СЪОБЩЕНИЕ за списъци за дърва за огрев за отоплителен сезон 2021/2022 г.

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Уважаеми съграждани,

 

Уведомяваме Ви, че до 30.06.2021 г. в районната администрация ще се изготвят списъци за дърва за огрев за отоплителен сезон 2021/2022 г. на лица, с постоянен адрес на територията на Район ,,Вл. Варненчик”. Цената на м3 е 49.00 (четирдесет и девет лв.) лева без ДДС и без транспорт.

Записване: Район ,,Вл. Варненчик”, партер, стая 1 и на тел. 052/57 57 10

 

 

От районната администрация