Съобщение относно кандидатстване за финансово подпомагане на проекти за озеленяване и благоустрояване.

Уважаеми съкварталци, уведомяваме Ви, че считано от 20.04.2021г., е възможно да кандидатствате с проекти за градинки по реда на Наредбата за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна или т.нар. „Наредба за градинките“.

 

Крайният срок за кандидатстване е 30.09.2021г., като за Ваше улеснение, условията и реда за участие са публикувани на електронната страница на Район „Вл. Варненчик“, както следва: »»»»