С Ъ О Б Щ Е Н И Е Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК
До всички членове на секционни избирателни комисии за проведените на 04.04.2021 г. избори за народни представители на територията на Район „Владислав Варненчик“:
1. От 22.04.2021 г. от 10,00 ч. започва изплащане в брой на възнагражденията на членовете на комисии в сградата на Район „Владислав Варненчик“ – 1 етаж (каса);
2. Необходими документи – лична карта;
3. Възнагражденията се получават лично или чрез упълномощено лице срещу представяне на нотариално заверено пълномощно;
4. Работно време на касата от 08,30 ч. до 17,00 ч. с обедна почивка от 12,30 ч. до 13,00 ч.
5. На членовете на СИК, заявили получаване на възнагражденията по банков път, сумите ще бъдат преведени на 22.04.2021 г.