СЪОБЩЕНИЕ за кампания по събиране на опасни отпадъци

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

      Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

 

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с прилагане на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Община Варна организира четиридневна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в периода 23.06.2021 г. – 26.06.2021 г. Мобилните събирателни пунктове ще бъдат разположени, както следва:

      на 23.06.2021 г. (сряда)

  • от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“

на 24.06.2021 г. (четвъртък)

  • от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Аспарухово“, пазара на ул. „Моряшка“

на 25.06.2021 г. (петък)

  • от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Младост“, паркинга до газостанцията на ул. „Вяра“, срещу бл.138
  • от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Вл. Варненчик“, паркинга до „Супермаркет 5“, срещу бл.302

на 26.06.2021 г.(събота)

  • от 09:00 ч. до 14:00 ч. на адрес: гр. Варна, сградата на Община Варна до бариерата в близост до бул. „Осми Приморски полк“

      Всички желаещи могат да се възползват от организираната кампания и да предадат безвъзмездно следните видове отпадъци:

  • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи, луминисцентни тръби и други);
  • Лакове и бояджийски материали;
  • Домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);
  • Мастила и замърсени опаковки;
  • Фармацефтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

 

      Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено!