ГРАФИК за разполагане на мобилни пунктове за събиране на текстилни отпадъци

ГРАФИК за разполагане на мобилни пунктове за събиране на текстилни отпадъци