Кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

Уведомяваме Ви, че във връзка с прилагане на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Община Варна организира четиридневна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в периода 15.09.2021 г. –18.09.2021 г. Мобилните събирателни пунктове ще бъдат разположени, както следва:

на 15.09.2021 г. (сряда)

от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“

от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Приморски“, кв. „Виница“

на 16.09.2021 г. (четвъртък)

от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Аспарухово“, пазара на ул. „Моряшка“

от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“

на 17.09.2021 г. (петък)

от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Младост“, паркинга до газостанцията на ул. „Вяра“, срещу бл.138

от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Вл. Варненчик“, паркинга до „Супермаркет 5“, срещу бл.302

на 18.09.2021 г. (събота)

от 09:00 ч. до 14:00 ч. на адрес: гр. Варна, сградата на Община Варна до бариерата в близост до бул. „Осми Приморски полк“

 

Всички желаещи могат да се възползват от организираната кампания и да предадат безвъзмездно следните видове отпадъци:

Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи, луминисцентни тръби и други);

Лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);

Домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);

Мастила и замърсени опаковки;

Фармацефтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

 

Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено!