Съобщение относно списъци за дърва за огрев 2022-2023

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Уведомяваме Ви, че до 30.06.2022 г. в деловодството на Район „Вл. Варненчик“ ще се изготвят списъци за ДЪРВА ЗА ОГРЕВ за отоплителен сезон 2022/2023 г., на лица с постоянен адрес на територията на Район „Вл. Варненчик”. Цената на м3 е 55.00 (петдесет и пет лв.) лева без ДДС и без транспорт.

Записване: Район „Вл. Варненчик”, партер, стая 1 и на тел. 052/57 57 10.

 

 

От районната администрация