ОБЯВЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „СЧЕТОВОДСТВО И КАСА“

Спискък с допуснати кандидати

Спискък с недопуснати кандидати