Съобщение за кампания по събиране на опасни отпадъци

СЪОБЩЕНИЕ

        Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с прилагане на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Община Варна организира кампания за събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата в периода 16.03.2022 г. до 19.03.2022 г.

Мобилните събирателни пунктове ще бъдат разположени, както следва:

      на 16.03.2022 г. (сряда)

 • от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: Район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркинга на ул . „Цар Асен“;
 • от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: Район „Приморски“, кв. „Виница“;
 • на 03.2022 г. (четвъртък)
 • от 09:00 ч. до 12:45 ч. в Район „Аспарухово“: пазара на ул. „Моряшка“
 • от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: Район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“

на 18.03.2022 г. (петък)

 • от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: Район „Младост“, паркинга до газостанцията на ул. „Вяра“, с/у бл.138;
 • от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: Район „Вл. Варненчик“, паркинга до „Супермаркет 5“, с/у бл.302

на 19.03.2022 г. (събота)

 • от 09:00 ч. до 14:00 ч. на адрес: гр. Варна, сградата на Община Варна, до бариерата в близост до бул. „Осми Приморски полк“

 

      Всички желаещи могат да се възползват от организираната кампания и да предадат безвъзмездно следните видове отпадъци:

 • Отпадъци, съдържащи живак (живачни термометри, луменисцентни тръби и други);
 • Лакове и бояджийски материал (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);
 • Домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);
 • Мастила и замърсени опаковки;
 • Фармацефтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

      Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено.