ОБЯВЯВАНЕ НА ОКОЧАТЕЛНОТО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „СЧЕТОВОДСТВО И КАСА“

Протокол №5/10.03.2022г. на конкурсна комисия по Заповед №037/14.02.2022г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик“