ИЗБОРИ

РАЙОН „ВЛ. ВАРНЕНЧИК“

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 17.09.2022 Г., РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – СЛУЖБА „ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ЕСГРАОН“, СТАЯ № 4 (ЗАПАДНО КРИЛО), ЩЕ РАБОТИ ОТ 08:30 Ч.  ДО 17:30 Ч. ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯТЩ АДРЕС,  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ  ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО.

 

 

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ