Акция за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Уважаеми съкварталци,

 

Уведомяваме Ви, че на 30 септември (петък) ще се проведе поредната акция за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в Район „Владислав Варненчик“. Кампанията на община Варна е в дните от 28.09.2022 г. до 30.09.2022 г. За целта ще бъдат разположени мобилни събирателни пунктове в морската столица.

Гражданите ще могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци:

– съдържащи живак (живачни термометри, луминесцентни тръби и др. подобни);

– лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);

– домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);

– мастила и замърсени опаковки;

– фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

В Район „Владислав Варненчик“ в петък – 30 септември от 13,45 до 17,30 ч. на паркинга срещу „Супермаркет 5“ до бл. 302 отново ще бъде разположен мобилен събирателен пункт. За предотвратяване и ограничаване замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и за ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда е забранено нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на опасните отпадъци.

Разполагането на мобилните пунктове ще става по следния график:   

28.09.2022 г. (сряда)

– от 9 до 12,45 ч., район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркингът на ул. „Цар Асен“;

– от 13,45 до 17,30 ч., район „Приморски“, кв. Виница;

 29.09.2022 г. (четвъртък)

– от 9 до 12,45 ч., район Аспарухово, пазарът на ул. „Моряшка“;

– от 13,45 до 17,30 ч., район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“;

30.09.2022 г. (петък)

– от 9 до 12,45 ч. район „Младост“, паркингът до газстанцията на ул. „Вяра“ срещу бл.138;

– от 13,45 до 17,30 ч. район „Владислав Варненчик“, паркингът до „Супермаркет 5“, срещу бл.302

 

Николай Костадинов

Кмет на Район „Вл. Варненчик“