ПУП-ПРЗ за УПИ ХIX-32,533, кв.3 по плана на ПЗ Планова

ПУП-ПРЗ за УПИ ХIX-32,533, кв.3 по плана на ПЗ Планова