СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на кампания по събиране на текстилни отпадъци 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

      Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с изпълняваната от „ЕВРОТЕКС“ ЕООД, съвместно с „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД дейност по проект “Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, ще бъде позициониран мобилен пункт за събиране на излязъл от употреба текстил от домакинствата на 17.12.2022 г. (събота), на територията на Район „Вл. Варненчик“ – Районен парк (между заведение „Тавичката“ и ъгъла с училище ОУ „Свети Патриарх Евтимий“), в часовия интервал от 10:00 ч. до 13:00 ч.

      Графикът е оповестен и на сайта на проета – http://lifefortextilewaste.bg/

 

      Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено!