ОТВОРЕНО Е КАНДИДАТСВАНЕТО ЗА ПРОГРАМАТА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“

Уважаеми съграждани,

Методиката за кандидатстване и необходимите документи можете да изтеглите  от тук.

На нуждаещите от финансова подкрепа, прилагаме нужните документи за кандидатстване по програмата на община Варна за изготвяне на технически паспорт и енергийно обследване:

Анкетна карта

Заявление за финансиране на ТП и ОЕЕ_Варна

Процедура пред Община Варна

За допълнителни въпроси се обръщайте към нас:

1.   инж. Сашо Димитров – Заместник-кмет на имейл:  ssdimitrov@varna.bg и телефон: 575-739

2. Николай Тодоров – Главен юрисконсулт на имейл: ntodorov@varna.bg и телефон: 575-726

3.  Мира Миркова – Мл. експерт „Контрол по строителството“ на имейл: mmirkova@varna.bg и телефон: 575-721