„ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ“ НА 25.03.2023 г. (събота)

„ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ“

НА 25.03.2023 г. (събота)

            Районната администрация приканва обществени организации, фирми, домоуправители, собственици и наематели на търговски и строителни обекти и всички притежатели на жилищни, нежилищни и земеделски имоти, намиращи се на територията на Район „Вл. Варненчик”, да вземат активно участие в почистването на прилежащите територии на имотите и замърсените площи в района. Във връзка с това  всички граждани, проявили желание да участват в кампанията, могат да получат  ръкавици и торби за смет от 9.00 до 16.30 ч. в периода 20.03.2023 г. -24.03.2023 г., в сградата на Район „Вл. Варненчик”, стая 103 „Екологичен контрол” .

тел. за връзка: 052/575 720, 0888/512 488

На 25 март по въпроси, отнасящи се за почистването може да позвъните на тел. 0888/512 488

ОТ ВСИЧКИ НАС ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ЖИВЕЕМ В ЧИСТА И ЗДРАВОСЛОВНА ОКОЛНА СРЕДА!

                                                 

                                        Николай Костадинов

                                                                                    Кмет на Район „Вл. Варненчик“