РАБОТНО ВРЕМЕ НА 18.03.2023

РАБОТНО ВРЕМЕ

Във връзка с провеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.,

дежурен екип в Район „Владислав Варненчик“ ще работи извънредно в събота -18-и март, от 8.30 ч. до 17.00 ч.

 

На тази дата изтича крайния срок за подаване на:

– заявление от избиратели с трайни увреждания, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия;

– заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място;

– заявление от избирател, който желае да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес;