Личен асистент

Информация за механизма Лична помощ

 

 

Съобщения  Конкурси  Заповеди
Район „Владислав Варненчик” обявява нов прием на документи за служители в Центъра за социални и здравни услуги

В срок до 12-ти Февруари 2016 г. ще се приемат заявления за:

–          социален работник;

–          медицинска сестра;

–          психолог;

–          рехабилитатор.

Дейностите са по проект „Комплексни услуги за достоен и независим живот” на районната администрация и Министерство на труда и социалната политика, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Срокът за изпълнение на договора е 20 месеца.

Дейността ще продължи още 6 месеца с финансовата подкрепа на Община Варна.

Целта е подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез социални и здравни услуги.

Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски социален фонд  с рег.№  BG05М9ОЗ001-2.002-0009-С001 “Комплексни услуги за достоен и независим живот“, Район“Одесос“ уведомява  лицата „Лични асистенти“ и потребители на услугата „Личен асистент“ по проект „Нови алтернативи“ следното:
от 08.02.2016 г. до 12.02.2016 г. започва прием на заявления, които могат да се изтеглят от сайта на района www.odesos.bg подменю „Личен асистент“.

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ СЛЕД ЕТАПА ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦ.РАБОТНИК

ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СОЦ.РАБОТНИК

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ

СПИСЪК НА НЕОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ

РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ – ОБЩИНА ВАРНА

Проект № BG05M9OP001-2.002-0010

„Комплексни услуги за достоен и независим живот“ 

Съобщение №2 – Продължава приема на документи

Съобщение №1 – Започва приема на документи

Длъжностни характеристики:

  1. ДЛЪЖНОСТНА Х-КА_ЛИЧ_АСИСТЕНТ
  2. ДЛЪЖНОСТНА Х-КА_МЕД_СЕСТРА
  3. ДЛЪЖНОСТНА Х-КА_ПСИХОЛОГ
  4. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕХАБИЛИТАТОР
  5. ДЛЪЖНОСТНА Х-КА_СОЦ_РАБОТНИК

Заявления за кандидатстване:

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ
  2. ЗАЯВЛЕНИЕ-ЛИЧЕН АСИСТЕНТ
  3. ЗАЯВЛЕНИЕ-ЦЕНТЪР
  4. ПРИЛ. 1А КЪМ ПР. 1-КОМПЛЕКСНИ У-ГИ