Заместник-кметове

инж.Сашо Димитров

IMG_6689 1

Роден на 18.06.1963г. в гр. Търговище. Завършва средното си образование в ТМТ гр. Търговище. От 1987г. живее в гр. Варна, където завършва висше образование в „Техническия университет” Варна. От 2010г. работи в Район „Вл. Варненчик”, Община Варна, като Директор на дирекция „Обществен ред и контрол”, от 2012г. е заместник-кмет.

Бистра Спасова-Йорданова

Родена през 1974 г. в гр.Варна, като в ж.к.“Вл. Варненчик“ живее и учи от 1981 г.

По образование е юрист.

Към администрацията на Район „Владислав Варненчик“ се присъединява през 2000 г. като младши юрисконсулт. През годините е заемала длъжностите – главен юрисконсулт, директор на дирекция „Информационно и административно обслужване“ и директор на дирекция „Бюджет и социално-икономически дейности“.

Заместник-кмет е от месец септември 2019 г.

Младен Богданов

Младен Богданов е роден на 11 октомври 1986 година в гр. Варна.

Завършил е средно-специално образование в Техническа гимназия гр. Варна и висше образование във ВСУ „Черноризец Храбър“ по специалност Публична администрация и мениджмънт, и Административен мениджмънт.

Професионалната му развитие започва през 2007 година, като ИТ-специалист.

Заместник-кмет е от месец август 2020 г.