Разрешения за строеж

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
27.01.2020"Подмяна на двигател и генератор на КОГЕНЕРАТОР 5 след изтичане на 60 000 работни часа"II - 25 "за отоплителна централа"10135.73.6194по плана на Промишлена зона "Планова", гр. Варна
17.01.2020"ЖИЛИЩНА СГРАДА"ПИ -158110135.4501.1581по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
17.01.2020"Еднофамилна жилищна сграда, подпорни и оградни стени"ХIV - 170010135.4501.2227кв. 7по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
09.01.2020ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДАII - 187010135.4501.211940по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
09.01.2020"Еднофамилна жилищна сграда"XIV-73710135.4501.232966по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
09.01.2020ЖИЛИЩНИ СГРАДИIV -161010135.4501.23876по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
27.11.2019"Еднофамилна жилищна сграда"XI - 102910135.4501.21004по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
21.11.2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"II -179010135.4501.199041по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна.
11.11.2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"IV -19141035.4501.221865по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна
01.10.2019"Тръбен кладенец (сондаж) с диаметър 160/168 мм", находящ се в УПИ VІ-563 "за производствена, складова, административна и търговска дейности", кв.13, по плана на ЗПЗ, район "Вл. Варненчик", Община Варна (ПИ с ИД 10135.4510.563)VІ-563 "за производствена, складова, административна и търговска дейност"10135.4510.56313гр. Варна, по плана на ЗПЗ, район "Вл. Варненчик"
26.09.2019"ОГРАДА"ХI-165810135.4501.20505по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна
09.09.2019"ТЕХНИЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА РЕМОНТ НА ДИЗЕЛОВИ ГОРИВНИ СИСТЕМИ НА АВТОМОБИЛИ"XLIV -1089, 60710135.4510.109732по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. Варненчик"
03.09.2019"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"ХI-165910135.4501.35701по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
30.08.2019"ОГРАДА"VII-45210135.4501.221939по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
26.08.2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"V-113110135.4501.488123по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
22.08.2019"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ГАРАЖ"ХV - 186610135.4501.22781по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
16.07.2019"ОГРАДА"XLIV -1089, 60710135.4510.109732по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. Варненчик"
12.07.2019"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"IV-67410135.4501.231557по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
11.07.2019"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"ХXXVIII-166410135.4501.224739по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
04.07.2019"СКЛАД ЗА ИНДУСТРИАЛНИ СТОКИ 1"VIII-815,81610135.4510.109314по плана на "Западна промишлена зона" , Район "Вл. Варненчик"
02.07.2019"МАГАЗИН ЗА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА"- преустройство и промяна предназначение на част от цех "Шампански"ХХVII-58210135.4510.582кв. 41по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. Варненчик"
20.06.2019"ОГРАДА"Х-102910135.4501.20994по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
20.06.2019"ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА"VI-72010135.4501.212467по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
10.06.2019"СГРАДА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ НА ЕДИН ЕТАЖ"10135.4039.50по плана на Район "Вл. Варненчик", гр. Варна
06.06.2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ"ХI-3610135.4501.48802по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
29.05.2019"ОГРАДА"VII-28003210135.4507.3283по плана на ПЗ "Метро", Район "Вл. Варненчик", гр. Варна
16.05.2019"СТАЦИОНАРЕН БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ"VI-23, 24 "за бетонов възел"10135.4040.275по плана на местност "Трошеви ниви", Район "Вл. Варненчик", Община Варна
09.05.2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"ХII-112110135.4501.219122по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
08.04.2019"ЛЯТНА КУХНЯ"XIII-667 "за жилищни нужди"10135.4501.487756по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
01.04.2019"ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНА ДОГРАМА"IV-170910135.4510.105216по плана на Западна промишлена зона, Район "Вл. Варненчик"
26.03.2019"РАЗШИРЕНИЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА - ПРИСТРОЙКА И ГАРАЖ"ХХV - 1370,1740,174110135.4501.486565по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
26.02.2019"ЖИЛИЩНА СГРАДА"Х-102910135.4501.20994по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
21.02.2019ЖИЛИЩНА СГРАДАIX - 124610135.4501.223839по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
08.02.2019"ОГРАДА"VII - 147310135.4501.20892по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"
01.02.2019"ОГРАДА"ХIII-36310135.4507.36314по плана на ПЗ "Метро"
08.11.2017ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДАII-64510135.4501.213055гр. Варна, по плана на СО "Ментеше", Район "Вл. Варненчик"