Обща администрация

Заповед №226 21.09.2022 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №216 14.09.2022 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №160 06.07.2022 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №86 12.04.2022 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №074 25.03.2022 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №231 03.09.2021г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №192 20.07.2021г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР

Заповед №0155 10.06.2021 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР.

Заповед №072 24.03.2021 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР.

Заповед №065 18.03.2021 г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР.

Заповед №053 09.03.2021 г. за сформиране на комисия по чл. 99б от ЗГР.

Заповед №052 09.03.2021 г. за сформиране на комисия по чл. 99б от ЗГР.

Уведомително писмо до Мирослав Петров

Заповед №197/05.08.2020г. за сформиране на комисия по чл.99б от ЗГР.