ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

04.03.2021

СЪОБЩЕНИЕ

В изборния ден Община Варна осигурява осем броя специализирани автомобила за придвижване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, като заявките следва да се отправят до съответните дежурни в районите и кметствата.

Заявки за помощ в изборния ден ще се приемат от 22.03.2021 г. от 6,00ч. до 21,00ч., както и в изборния ден на следните телефони: 0700/10 966 и GSM 0889/409 221.

 

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

№ на секцияСедалище на секция
001НУИ „Добри Христов“, ул.“Стефан Караджа“ №34
005СУ “Св.Климент Охридски”, ул."Михаил Колони" №10
017СУ “Димчо Дебелянов”, ул."Русе" №2
023ОУ “К. Арабаджиев” – Филиал, ул."Хараламби Ангелов" №13
035Регионална библиотека „П.Славейков“, бул.Сливница №34
036Младежки дом, бул. „Цар Освободител“ №27
041VІІІ СОУПЧЕ "Ал.С.Пушкин", ул."Проф.Державин" №12
043ОУ „В.Априлов“, ул.“Братя Миладинови“ №130
071СУ “Елин Пелин”, ул."Тодор Влайков" №18
092Технически университет, ул.“Студентска“ №1, Машинен факултет, ет.1, зала 114
096Народно читалище „В. Левски” – 1945, ул. „Лоза” №3, фитнес зала
097VII СУ „Найден Геров“, ул.Царевец №1, ет.1 – физкултурен салон
104ОУ „Черноризец Храбър“, ул.Студентска, зала столова, ет.1
110Икономически университет /втори корпус/, ул.“Евлоги Георгиев“ №24, ет.1, аудитория 2-131
119І ЕГ – ул. „Подвис”, №29, ст.1, стая 106
123III ОУ „Ангел Кънчев“, ул.Роза №23, ет.1, стая 103
148ОУ „Стефан Караджа“, ул."Братя Бъкстон" №11, ет.1, стая 1 – малък физкултурен салон
157V ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, ж.к. „Чайка“, ет.1, стая 101
176ОУ „Панайот Волов” – кв. „Виница”, ул. "Димитър Солунски”, №4, ет.І, стая 101
192ОУ “Никола Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р.
214ОУ “Добри Чинтулов”, ж.к."Трошево, ул."Милосърдие" №12
246СОУ “Гео Милев”, ж.к."Младост, бул."Република" №124а
281ПГ по Електротехника, ж.к."Победа", ул."Върба" №24
291ОУ "Патриарх Евтимий", ж.к. "Вл.Варненчик" I м.р. ул."Д.Дончев" №10
303ДГ №42 "Българче", ж.к. "Вл.Варненчик" I м.р., ул."Г.Минков"
313ОУ " Стоян Михайловски ", ж.к."Вл.Варненчик" II м.р.
327СУ " П.К. Яворов ", ж.к."Вл.Варненчик" III м.р.
338I ОУ „Св.Княз Борис I“, ж.к. ''Вл. Варненчик'' IV м.р.
362СУ “Любен Каравелов”, ул."Народни будители" № 17 А
370СУ “Любен Каравелов”, ул."Народни будители" № 17 А
382Народно читалище „М.Шолохов“, ул. „Казашка“ №14
383Народно читалище "Пробуда", ул."Цар Симеон I" №8
384ОУ "Добри Войников", ул."С.Врачански" - за лица със затруднено зрение – изкачват се стъпала
385ОУ "Добри Войников", ул."С.Врачански" - за лица със затруднено зрение - изкачват се стъпала
386Кметство – Звездица, ул."Феникс" №59
387с. Константиново, ул.''Васил Левски'' №36 ет.1

Район „Младост“ – 052/820 790 за СОУ „Гео Милев“ ; 0885/221 300 и 0884/243 940
В изборния ден заявки за помощ се приемат на следните телефони:

Кметство Каменар – 052/671 055 и 052/671 323