Избори за Народно събрание 11 юли 2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК

Разяснителна кампания (Видео)

ГД „ГРАО“ – справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

ГД „ГРАО“ –  подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес,ако населеното място на настоящия адрес е различно от населеното място на постоянния адрес

 

ЗАЯВЛЕНИЯ

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

 

МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Заповед №180 от 05.07.2021г. относно забрана за тютюнопушенето в избирателни секции

ГРАФИК НА РАЙОН „ВЛ.ВАРНЕНЧИК“ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ СИК НА 10.07.2021 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Заповед № 1692/21.06.2021 на Кмета на Община Варна във връзка с опазването на обществения ред и забраната за продажба на спиртни напитки по време на предизборния ден и в деня на изборите

Заповед № 1462/31.05.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определянето на местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали по райони и кметства за провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Заповед № 1359/19.05.2021 г. на Кмета на Община Варна за образуване на избирателни секции на територията на община Варна за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Приложение № 1 към Заповед № 1359/19.05.2021 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 1360/19.05.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на община Варна във връзка с провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Приложение № 1 към Заповед №1360/19.05.2021 г. на Кмета на Община Варна