Избори за Народно събрание 11 юли 2021

ГД „ГРАО“ – справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

ГД „ГРАО“ –  подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес,ако населеното място на настоящия адрес е различно от населеното място на постоянния адрес

ЗАЯВЛЕНИЯ

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Заповед № 1462/31.05.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определянето на местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали по райони и кметства за провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Заповед № 1359/19.05.2021 г. на Кмета на Община Варна за образуване на избирателни секции на територията на община Варна за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Приложение № 1 към Заповед № 1359/19.05.2021 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 1360/19.05.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на община Варна във връзка с провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Приложение № 1 към Заповед №1360/19.05.2021 г. на Кмета на Община Варна