ПРОЕКТ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА II-РИ МИКРОРАЙОН Ж.К. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК

ПРОЕКТ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

Липсващи елементи от проекта като тротоари са отпаднали поради желанието на етажните собствености.