Извадка от цифров кадастрален план

Услуга:

  • Извадка от цифров кадастрален план

На оснавание на:

  • чл. § 4 и чл.55 от ЗКИР  

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. Копие от документ за собственост;
  3. Копие от предходна скица;
  4. Магнитен носител;
  5. Нотариално заверено пълномощно, ако е необходимo;

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)820856
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок:

  • 7 дни 5 дни

За обикновена услуга 15 лв./дка

За бърза услуга 20 лв./дка