2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

  • 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

На основание на:

    • Закон за устройство на територията – чл. 135, ал. 3; чл. 136

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. Документ за собственост;
  3. Предварителен договор за прехвърляне на собственост, или съгласие на всички заинтересувани;
  4. Скица-предложение за изменението, съгласно чл. 135, ал.2 от ЗУТ;
  5. Задание по чл. 125 от ЗУТ.

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052

Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

  • 14 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 30 лв.