2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

  • 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

На основание на:

  • Закон за кадастъра и имотния регистър – §. 4, във връзка с; чл. 27, ал. 1, т. 1; §. 1, т. 10

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. Документ за собственост (при необходимост).

В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052

Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

  • 30 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 10 лв.