1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

  • 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

На основание на:

  • Закон за устройство на територията – чл. 56

Необходими документи:

  1. Заявление по образец.
  2. Документ за собственост – копие.
  3. Договор за наем (учредено право на ползване).
  4. Съгласувана и одобрена схема – 2 бр.

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052

Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

  • 14 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 20 лв.