ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ

  1. Заявление за осигуряване присъствие на служител от Районната администрация при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж.
  2. Заявление за издаване на Служебна бележка за липса на сметосъбиране.
  3. Заявление за кастрене на клони.
  4. Одобряване на План за управление на строителните отпадъци.
  5. Декларация за регистрация на куче.
  6. Уведомление за снемане от очет на домашен любимец
  7. Декларация за снемане от очет на домашен любимец