2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

  • 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Удостоверява съответствие между различни документи, във връзка с идентичността на имотите, идентичността на сградите, степен на завършеност на строежите, начин на трайно ползване на имоти и сгради, вид на територията и административен адрес на имот.

На основание на:

  • Закон за местните данъци и такси – чл. 107, т. 5

Необходими документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Документ за собственост – копие.
  3. Удостоверение за наследници при необходимост.
  4. Документи за законност на сградите.

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

  • 7 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 10 лв.