УТ-40 Издаване на незаверени копия от документи

Услуга:

  • 29005 Издаване на незаверени копия от документи.

Незаверени копия от документация, съхранявана в Архив

На основание на:

  • чл.26 и чл.28 ал.1 от Наредба за реда за използване на документите от Националния архивен фонд 

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. Актуален документ за собственост – нотариален акт, договор /при необходимост/
  3. Съдебно удостоверение /при необходимост/
  4. Копие на нотариално заверено пълномощно (когато искането не се подава лично от заинтересованото лице)

* Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ искането.

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

  • до 5 работни дни за формат А4 – 0,50 лв.едностранно или 1,00 лв. двустранно
  • до 5 работни дни за формат А3 – 0,80 лв. едностранно или 1,60 лв. двустранно