УТ-49 Издаване на Заповед за одобряване на оценка за подобрения

Услуга:

  • Издаване на Заповед за одобряване на оценка за подобрения

На основание на:

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. Оценка от лицензиран оценител
  3. Заповед за възстановяване право на собственост (предоставя се служебно)
  4. Актуално удостоверение за наследници (предоставя се служебно)

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

  • 30 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 20 лв.